Riannon.com (เรียนนอก.คอม) ศูนย์บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนนาดา เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อสิงคโปร์ เรียต่อฟิลิปปินส์ เรียนต่อไอร์แลนด์ เรียนต่อเยอรมันี เรียนต่อจีน และทุนการศึกษา บริการปรึกษาทุกขั้นตอนฟรี..บริษัทดำเนินธุรกิจแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเวลานานกว่า 15 ปี  สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-645 2041-2 l 094 256 1536 

เจ้าหน้าที่เรียนนอกมีประสการณ์ให้คำปรึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศต่างๆ เช่น 

    • เรียนต่ออเมริกา USA
    • เรียนต่ออังกฤษ UK
    • เรียนต่อแคนาดา Canada
     เรียนต่อนิวซีแลนด์ Zealand
    • เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ Switzerland
    • เรียนต่อสิงคโปร์ Singapore
    • เรียนต่อฟิลิปปินส์ Philippines
    • เรียนต่อไอร์แลนด์ Ireland
     เรียนต่อมอลต้า Malta
    • เรียนต่อเยอรมัน Germany
    • เรียนต่อจีน China

โดยทาง เรียนนอก.คอม จะอำนวยความสะดวกให้ ดังนี้

    • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดงบประมาณการเรียน พร้อมทั้งช่วยเหลือหาสถาบันที่เหมาะสม กับระดับผลการเรียนเดิม
        และงบประมาณ
    • บริการติดต่อเดินเรื่องสมัครเรียน ไปยังสถาบันภาษา วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามที่นักศึกษามีความสนใจ และ
        ประสงค์จะให้สมัครเรียนให้
    • บริการจัดหาที่พักในต่างประเทศ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สถาบันไปรับที่สนามบินปลายทาง
    • บริการดำเนินเรื่องขอวีซ่านักศึกษา พร้อมทั้งจัดหาตั๋วเครื่องบิน
   
   แนะนำการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) กับมหาวิทยาลัย 
    • บริหารอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร การชำระเล่าเรียน ระหว่างผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษา
    • บริการปฐมนิเทศน์ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

การบริการที่จะได้รับจาก Riannok.com ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น

  • แนะแนว 
  • แนะนำ 
  • จัดหาที่พัก 
  • จองตั๋วเครื่องบิน 
  • ดำเนินการด้านวีซ่า 
  • จัดปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
  • อำนวยความสะดวกตลอดจบการศึกษา

  

ขั้นตอนการให้บริการการทำงาน Riannok.com

   • แนะนำและบริการปรึกษาข้อมูลศึกษาต่อต่างประเทศ 

     เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาอย่างละเอียด เกี่ยวกับสถานที่เรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนภาษาระยะสั้นและระยะ                  ยาว มัธยม และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ และมาตรฐานในการตอบรับนักศึกษาเข้าเรียน

   • เลือกสถานที่เรียนและสมัครเรียน 

     เจ้าหน้าที่จะเลือกสถานที่เรียนและคอร์สเรียนตามความต้องการและเหมาะสมสำหรับน้องๆ ที่มีงบประมาณจำกัด เรียนนอก.คอมมี        หลักสูตรต่างๆ ค่าเล่าเรียนทั้งราคาคาประหยัดและราคาแพง ให้น้องๆ นักเรียนเลือกเรียน 

   • การส่งใบสมัครเรียน  

     ทางบริษัทเรียนนอก.คอม จะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ไปให้กับทางโรงเรียน ให้สำหรับน้องๆ                นักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ และการสมัครเรียนง่ายมาก แค่ scan เอกสารการสมัครเรียนไม่ว่าจะคอร์สภาษาหรือ        คอร์สอื่นๆ โดยที่น้องๆ หรือผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องนำเอกสารการสมัครเรียนเข้ามาที่บริษัทก็ได้ หรือจะเอาเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่      ที่สำนักงานออฟฟิตก็ได้ 

   • ใบตอบรับจากทางโรงเรียน  

     หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ทางเจ้าหน้าที่เรียนนอก.คอม จะติดตามใบตอบรับจากโรงเรียน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน                ทำการ (สำหรับโรงเรียนสอนภาษา) และ 2 - 4 สัปดาห์ (สำหรับมหาวิทยาลัย) ทันทีที่ได้รับใบตอบรับ ทางบริษัทจะแจ้งให้              นักเรียนทราบโดยส่งเอกสารทางอีเมล์ (E-mail) หรือไลน์ (Line)

   • ชำระค่าเล่าเรียน 

     หลังจากที่ได้ใบตอบรับจากทางโรงเรียนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่บริษัทจะแจ้งให้นักเรียนหรือผู้ปกครองทราบที่ต้องทำการชำระเงิน            ค่าเล่าเรียน โดยการโอนเงิน หรือ ส่ง Bank Draft ในนามของสถาบันการศึกษานั้นๆ ซึ่งทางบริษัทจะทำการจัดส่งไปยังสถาบัน

   • เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า 

     หลังจากชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ทางบริษัทเรียนนอกจะตามใบ Confirmation of Enrolment จากทางสถาบันเพื่อใช้ในการขอวีซ่า        ส่วนนักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดมาให้ที่บริษัท โดยทาง Riannok จะเป็นผู้ดำเนินการกรอกเอกสารและทำการยื่น      ขอวีซ่าให้กับนักเรียนเอง (แต่บางประเทศที่น้องต้องไปยื่นขอวีซ่าเอง ทางเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเตรียมเอกสาร) สำหรับผู้                ปกครองที่ต้องการไปส่งน้องๆ นักเรียน ทางเรามีบริการยื่นวีซ่าผู้ติดตามหรือท่องเที่ยวให้ด้วย

   • บริการจัดหาที่พักในต่างประเทศ

     สำหรับหรับน้องๆ ที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการจัดหาที่พักให้น้องๆ นักเรียน ก่อนที่นัองๆ นักเรียนจะเดิน        ทางไปเรียนต่อต่างประเทศ 

   • บริการจัดหารถรับ-ส่ง สนามบิน

     เพื่อความสะดวงและปลอดภัยในการเดินทางไปต่างประเทศ ทางเจ้าที่เรียนนอก.คอม จะจัดหารถรับ-ส่งจากสนามบินถึงที่พักใน          แต่ละประเทศด้วยความปลอดภัย

   • จองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน 

     ทางบริษัทมีบริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน และตํ๋วเครื่องบินราคาประหยัด ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองที่เดินทางไปส่ง            น้องๆ นักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

   • ปฐมนิเทศน์ก่อนการเดินทาง

     ทางเจ้าหน้าที่บริษัทจะมีการปฐมนิเทศน์ก่อนการเดินทาง จัดเตรียมเอกสารที่สำคัญต่างๆ ให้กับนักเรียนเพื่อนำติดตัวไป เช่น              ใบ I-20, CAS, COE, Visa letter, Letter of Offer and Letter of Acceptance ร่วมทั้งรายละเอียดที่พัก และเบอร์โทรศัพท์            ติดต่อที่พักโรงเรียน  และหมายเลขฉุกเฉิน 

   • ให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนตลอดการศึกษา 

     ทางบริษัทให้ความมั่นใจกับน้องๆ นักเรียน และผู้ปกครอง ทุกคน ได้เลยว่าเจ้าหน้าที่บริษัทยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ และพร้อม          ที่จะดูแลตลอดระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียน จนถึงจบคอร์สเรียน หรือเมื่อน้องๆ นักเรียนมีปัญหาเกิดขึ้น น้องๆ นักเรียน              สามารถติดต่อพี่ๆ เรียนนอก.คอม ได้ทั้งทาง E-mail, Facebook, Line, IG หรือสื่ออื่นๆ ทาง social network หรือแม้แต่                  โทรศัพท์ เราพร้อมที่จะช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนในการแก้ปัญหา 

  Riannok (เรียนนอก) แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร..บริการฟรี !!

89/418 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว เมิร์จ รัตนาธิเบศร์ หมู่ 10 ถนนรัตนาธิเบศร์ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 

Office:  091-789 7859 
                                                                  Hotline:  091-789 7859
                                                                  Line ID:  riannok  
                                                                  Contact Us:  Click


E-mail : tiedu@riannok.com Website : www.riannok.com | Facebook : www.facebook.com/Riannok