จะเริ่มต้นอย่างไรดี
ขั้นแรกต้องทราบว่าจะเรียนที่สถาบันใหน เมืองอะไร และรัฐอะไร จากนั้นต้องเริ่มค้นหาข้อมูล เช่น
ค้นจาก http://www.petersons.com/
ต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัครเรียน
ถ้าไม่มีคะแนน TOEFL จะสมัครได้หรือไม่
คะแนน GPA เฉลี่ยเท่าใหร่ ถ้าต้องการสมัครเรียนระดับปริญญา
การสมัครเรียนและการขอวีซ่าอย่างไหนที่ยากกว่ากัน
การสมัครเรียนเอง หรือใช้บริการของตัวแทนมหาวิทยาลัย อย่างใหนจะดีกว่ากัน