ออแพร์คนเก่งของเรียนนอกโฮสจองตัวไว้ตั้งแต่ยังไม่ออนไลน์
Kanjamad Nooklang (N'Por)
กาญจามาศ หนูกลาง (น้องปอ)

ออแพร์คนเก่งของเรียนนอก โฮสจองตัวไว้ตั้งแต่ยังไม่ออนไลน์
มาพร้อมดีกรี ผลงานวิจัยที่เคยได้รับเลือกให้ลงตีพิมพ์ในนิตยสารต่างประเทศ
ในงาน 17th Malaysian Chemical Congress (17MCC) 2012
และประกาศนียบัตรต่างๆอีกมากมายค่ะ


por


ประกาศนียบัตร

N_por

N_por2

ผลงานวิจัยที่เคยได้รับเลือกให้ลงตีพิมพ์ในนิตยสารต่างประเทศ
ในงาน 17th Malaysian Chemical Congress (17MCC) 2012

malaysia_1
malaysia_2