โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเลดี้เบิร์ดเปิดให้น้องออแพร์เก็บชั่วโมงสนใจติดต่อด่วนนะคะ
ด่วน!
Au Pair ท่านไหนสนใจเก็บชั่วโมง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
02-382-3338
หรืinfo@ladybird.ac.th

รงเรียนอนุบาลนานาชาติ เลดี้เบิร์ด
http://www.ladybird.ac.th

map_ladybird