ข้อควรรู้สำหรับออแพร์ที่ได้ขับรถ * ใครควรใช้เบาะนั่งนิรภัย *
 
 

สวัสดีค่ะ สาวๆออแพร์ วันนี้พี่ฟ้าได้นำ ข้อมูลสำคัญสำหรับสาวๆที่ได้รับความไว้วางใจจากโฮสให้ขับรถนะค่ะ สาวๆหลายๆคนอาจยังไม่ทราบว่า ประเทศอเมริกานั้น ให้ความสำคัญกับเด็กมากกกก ในทุกๆเรื่อง บางคนอาจเคยได้ยินคำว่า " Safety First " มันใช่เลยค่ะ! วันนี้พี่เลยมาให้ข้อมูลเรื่อง เก้าอี้สำหรับเด็กนั่งในรถนะค่ะ เวลาขับรถเด็กต้องนั่งที่เก้าอี้พิเศษเท่านั้นนะ จะมากระโดดไปๆมาๆดึ๋งดั๋งในรถ เหมือนในไทยไม่ได้นา กฏหมายห้ามไว้ ลองไปดูกันนนะค่ะว่าเก้าอี้อะไรบ้าง

 

ใครควรใช้เบาะนั่งนิรภัย

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น น้ำหนักของแรงกระแทกอาจมีมากกว่า 1 ตัน ระบบความปลอดภัยของยานยนต์ส่วนใหญ่ถูกออกแบบสำหรับผู้โดยสาร ที่เป็นผู้ใหญ่ หรือเด็กที่มีอายุมากกว่า12 ปี หรือมี นน.มากกว่า 36 กก. หรือ ความสูงตั้งแต่ 135 ซม. ขึ้นไป โดยแรงกระแทกจะส่งผลกระทบโดยตรง ต่อเด็ก จึงมีการคิดค้นระบบความปลอดภัยที่สามารถช่วยผ่อนแรงกระแทก ขณะรถชน และทำให้เด็กไม่ได้รับอันตรายหรือได้รับอันตรายน้อยที่สุด

ข้อแนะนำวิธีการเลือกเบาะนั่งนิรภัย

เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเด็ก (Fits your child)

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กมีหลายแบบ แยกออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม แตกต่างกันไปตามน้ำหนักตัวของเด็ก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฎหมายกำหนดวิธีเลือกที่นั่งเด็กให้ถูกต้องคือให้เลือกดูตามน้ำหนักตัว มิใช่พิจารณาเพียงอายุของเด็ก อย่าซื้อเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ที่มีขนาดใหญ่เกินตัวของเด็ก ที่นั่งเด็กที่ถูกต้องและพอเหมาะกับตัวเด็กเท่านั้น ที่จะมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย เมื่อไรควรเปลี่ยนที่นั่งให้ลูก เมื่อลูกมีน้ำหนักหรือส่วนสูง เกินเกณฑ์ที่เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กำหนด หรือสังเกตเทียบจาก ช่วงขอบตาของลูก ไม่ควรสูงเกินขีดบนสุด ของที่นั่ง

 

เหมาะสมกับรถยนต์ (Fits your car)

รถยนต์ที่เลือกใช้กับเบาะนั่งนิรภัยนั้นต้องมีอุปกรณ์และระบบที่เหมาะสม รองรับในการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยแต่ละรุ่นที่แตกต่างกัน เช่นระบบ เข็มขัดนิรภัย 3จุด (Safety Belt) หรือ ระบบ ISOFIX เป็นต้น อีกทั้งมี รายละเอียดกำกับไว้กับเบาะนั่งนิรภัยแต่ละรุ่น เพื่อบ่งชี้ให้ทราบถึง ความเหมาะสมกับประเภทรถยนต์แต่ละประเภท ได้แก่ Universal, Semi-universal และ Special Vehicle เป็นต้น

ง่ายในการติดตั้ง (Easy to install)

นอกจากจะทำให้สะดวกในการใช้งานแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญมาก ในการช่วยลดข้อยุ่งยากในการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยแต่ละครั้ง ซึ่งข้อยุ่งยาก เหล่านั้นอาจจะนำมาซึ่งสาเหตุให้เกิดการผิดพลาดในการติดตั้งขึ้นได้ และโดยเฉพาะในกรณีที่การใช้งานจากการถอดเข้าออกบ่อยๆครั้ง ดังนั้น ควรต้องตระหนักด้วยว่าการง่ายในการติดตั้ง จะต้องไม่บดบังหรือลดทอน สมรรถนะความปลอดภัยของเบาะนั่งนิรภัยนั้นๆให้ลดลง

 

ข้อแนะนำวิธีการใช้และติดตั้งเบาะนั่งนิรภัย
ที่ถูกต้องและปลอดภัย

ติดตั้งถูกตำแหน่ง

คือ ติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งเบาะที่นั่งด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งของรถยนต์

ติดตั้งถูกทาง

เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงน้ำหนักประมาณ13 กิโลกรัมให้เลือกติดตั้ง เบาะนั่งนิรภัยโดยให้เด็กนั่งหันหน้าไปทางเบาะด้านหลังของรถยนต์ (Rearward Facing) และเมื่อน้ำหนักเด็กเพิ่มขึ้นเกินกว่า 13 กก. หรือ อย่างน้อยตั้งแต่ 9 กก.เป็นต้นไป สามารถเลือกติดตั้งโดยให้เด็กหันหน้า ไปทางด้านหน้า (Forward Facing) ของรถยนต์ได้

ติดตั้งถูกวิธี

สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป (หรือเริ่มจาก น้ำหนักมากกว่า13 กิโลกรัม)

สามารถเลือกติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยโดยให้เด็กนั่งหันหน้าไปทางด้านหน้า (Forward Facing) ของรถยนต์ เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กบางรุ่นสามารถ ปรับเปลี่ยนเป็นเบาะนั่งเสริม (Booster) ได้และใช้สายเข็มขัดนิรภัย ของผู้ใหญ่ (Safety Belt) ที่ติดมากับรถยนต์รัดตัวเด็กจนกระทั่ง เด็กมีน้ำหนักมากกว่า 36 กิโลกรัม หรืออายุมากกว่า 12 ปี หรือส่วนสูง ระหว่าง 1.35-1.50 เมตรเป็นต้นไป จึงให้เด็กสามารถใช้สายเข็มขัดนิรภัย ของผู้ใหญ่ดังกล่าวรัดตัวเด็กได้เหมือนผู้ใหญ่โดยไม่ต้องใช้ เบาะนั่งเสริมต่อไป

สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนด หรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติทั่วไป

ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถยนต์ ควรให้นอนระดับค่อนข้างราบ และไม่ควรเดินทางเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องเกินกว่า 2 ชั่วโมง หรือถ้ามีความจำเป็นต้องนอนราบควรจัดหาอุปกรณ์ เบาะนั่งนิรภัย ที่ติดตั้งให้ลำตัวของเด็กขนานไปกับเบาะด้านหลังของรถยนต์

 

Cradit :

 
 
  p'fah
[02 February 2014 , 23: 18 : 27]